Kategorie aktualit: Senát Parlamentu ČR

Kulturní léto v Senátu 31. 8. 2017

Přijměte mé srdečné pozvání do Senátu na Kulturní léto. Letos vystoupí folklorní soubor Leluja a dechová hudba Provodovjané. Těším se na setkání s Vámi. S pozdravem Patrik Kunčar  


Výstava v Senátu představila tvorbu malíře Foltýna

Chodba místopředsedů Senátu PČR hostila po 14 dnů výstavu obrazů malíře Františka Karla Foltýna. Slavnostní vernisáž proběhla v úterý 10. května za účasti široké veřejnosti. Tvorbu malíře a její charakteristické rysy popsal ing. Pavel Šťastný, básně Fr. Foltýna zarecitovala paní …


Pozvánka na vernisáž FRANTIŠEK KAREL FOLTÝN – OBRAZY

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstavy malíře Františka Karla Foltýna, které se uskuteční v úterý 10. května 2016 v 17 hodin v Chodbě místopředsedů Senátu Parlamentu ČR.    


11. schůze Senátu

12. srpna na své 11. schůzi senátoři: prodiskutovali a schválili zákon o prevenci závažných havárií; schválili novelu zákona o odpadech; přijali doporučení VEU k Rámcové směrnici o vodě a směrnici o povodních: Opatření k dosažení „dobrého stavu“ vod EU a …


10. schůze Senátu

Ve dnech 22. – 23. července 2015 na 10. schůzi pléna senátoři: projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů a Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu; vrátili k dopracování návrh …SENÁT PARLAMENTU ČR