Děkuji všem, kteří mi důvěřují a veřejně podpořili mou kandidaturu.

 

Jiří Čunek, hejtman

Patřik patří k politikům, kteří se nebojí nazývat věci pravými jmény a je poctivý, což považuji za normální věc a základní výbavu politika. Nechce z každé zakázky 10% jako jiní kandidáti, kteří se tlačí do Senátu. Jsem přesvědčen, že jeho bohaté zkušenosti starosty a dobrá znalost problémů regionu jsou velkou výhodou pro práci senátora a prosazování kvalitních zákonů. Patrik patří do Senátu.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSC; senátor, emeritní rektor UK

Po čtyři roky v Senátu ukazoval, že mu záleží na jeho obvodu a jeho občanech, ale v zahraničním výboru také na budoucnosti České republiky. Navíc jsme poslední dva roky spolu „seděli v lavici“, takže jsme přímo probírali poměrně dost důležitých otázek ať už o zákonech, nebo o problémech jeho volebního obvodu. Buru proto rád, když budu s Patrikem moci spolupracovat v Senátu i nadále.

 

Ing. Jaroslav Olbert; ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru

Známe se dlouho především z profesních jednání. Jako dlouholetý starosta velmi dobře ví, jak důležité je mít dobře vybavené jednotky požární ochrany, tak aby byly akceschopné, a byly vždy tam, kde je jich potřeba. Nejen prosazováním investicí, ale taky nasloucháním potřeb hasičů pozvedl požární ochranu v Uherském Brodě na výbornou úroveň. Z vlastní zkušenosti vím, že když se s Patrikem na něčem dohodneme, tak to platí. To je pro mě zárukou, že bude dobře hájit Slovácko i v Senátu.

 

Ing. Lubomír Kovařík, MBA; prezident Holdingu CZ Group (Česká zbrojovka, a.s.)

Patrik Kunčar je úspěšný starosta, pod jehož vedením se město Uherský Brod za posledních 8 let posunulo o kus vpřed. Jako dobrý senátor nezapomíná ani na svůj region a vždy pomáhá, kde je třeba. Patrik má moji plnou podporu.

 

Ing. Ján Roman; ředitel Vojenského technického ústavu Slavičín

Vojenský technický ústav Slavičín je důležitým regionálním zaměstnavatelem a má své nezastupitelné místo při zabezpečení obranyschopnosti státu. Patrik Kunčar se aktivně zajímá o svůj region a snaží se mu pomoci. Ocenění hodný je jeho aktivní přístup v boji o zachování a budoucnost odštěpného závodu Slavičín, který je součástí Vojenského technického ústavu, s.p. Praha

 

Bc. Bohumil Michalec; folklorista, člen FS Světlovan

S Patrikem se znám už dlouho a oceňuji na něm, že je férový, poctivý a spolehlivý chlap. To je pro mě zárukou, že i v Senátu bude dobře hájit zájmy našeho kraje. Jsem rád, že nezapomíná ani na podporu spolků a folkloristů na Bojkovsku, kde se díky jeho kladnému vztahu k lidovým tradicím našeho regionu často potkáváme.

 

Mgr. Jaroslav Budek; starosta, Otrokovice

Vážený pane senátore, jsem velmi potěšen Vaším zájem o život a problémy, které v našem městě řešíme. Velmi si vážíme Vaší podpory snah Otrokovic a okolních obcí o zrušení zpoplatnění nedostavěného obchvatu našeho města, které významně ulevilo dopravě v centru města. Skutečnost, že máte dlouhodobé zkušenosti z práce starosty v Uherském Brodě, se tak promítá i do Vaší práce v Senátu. Dokazujete tak, že jste muž na pravém místě. proto máte v těchto senátních volbách mou plnou podporu.

 

Ing. Bc. Marie Semelová; starostka, Luhačovice

Je velmi otevřený a vstřícný člověk, vždy připravený pomáhat druhým, všude kde je potřeba. Ať už to byly výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, kdy nabídl pomocnou ruku při organizování nouzového ubytování pro evakuované obyvatele, nebo při prosazování legislativních změn, díky kterým bylo zachráněno ohrožené lázeňství nejen v Luhačovicích. Patrik je sázka na jistotu.

 

MUDr. Eduard Bláha; generální ředitel Lázně Luhačovice a.s.

Senátor Patrik Kunčar při minulých volbách slíbil pomoc lázeňství, které bylo ohrožené podfinancováním a s tím souvisejícím omezením péče pro pacienty i propouštěním zaměstnanců. Svůj slib dodržel, proto má moji plnou podporu. Lázně Luhačovice dnes jenom vzkvétají, protože se podařilo prosadit potřebné změny financování úhrady lázeňské léčby. Při své práci nezapomíná ani na region a jeho obyvatele. Aktivně se snaží řešit jejich problémy a pomáhat.

 

MUDr. Pavel Bárek; praktický lékař a internista, Luhačovice

Na základě jeho dosavadní práce vnímám Patrika jako pracovitého a svědomitého člověka, který má zájem prosazovat a řešit zájmy našeho regionu.

 

Jaroslav Masař; starosta, Dolní Lhota

Má moji plnou podporu, protože je to dobrý senátor, který se aktivně zajímá o svůj region a potřeby jeho obyvatel. Pravidelně se setkává s občany a podporuje spolkovou činnost. Vždy je ochoten pomoci.

 

Mgr. Martina Horňáková; starostka, Babice

Patrik je senátor, který se aktivně zajímá o svůj region, pravidelně se setkává s občany a pomáhá, kde je třeba. Podporuje spolky a společenský život, proto je v Babicích vždy vítaným hostem a má moji plnou podporu.

 

 

Zdenek Blanař; starosta, Brumov-Bylnice

Při dnešním stavu společnosti je práce politika obtížná, ale Patrik Kunčar ukázal, že v ní umí chodit. Jeho styl práce je efektivní a vždy nám byl připraven ochotně pomoci. Patrik prostě dokáže vnímat život prostých lidí, což je důležité a prospěšné i při práci senátora. Má můj hlas.

 

Ing. Antonín Jonášek; emeritní starosta Tlumačova

Má bohaté zkušenosti z komunální politiky. Znám jej jako tichého, pracovitého a zároveň houževnatého člověka s „tahem na branku“. Své rozhodování si pečlivě promýšlí. Má sociální cítění a pochopení pro potřeby druhých.

 

Mgr. Jana Machučová; místostarostka, Štítná nad Vláří

Své schopnosti prokázal nejen jako dlouholetý starosta města Uherský Brod, ale i jako dobrý senátor, který hájí zájmy občanů našeho regionu a aktivně se zajímá o jejich problémy. Patrik je dobrá volba, má můj hlas.

 

Ing. Stanislav Kolář; starosta obce Žlutava

Patrika Kunčara znám z jeho dosavadní činnosti senátora  a mohu zodpovědně prohlásit, že to je člověk s dlouhodobým zájmem o podstatné společenské problémy, a že se také dovede velmi aktivně podílet na jejich řešení. Naši obec několikrát navštívil a vždy byl ochoten pomoci v řešení problémů, se kterými se každodenně potýkáme.

 

Martin Zálešák; starosta, Pitín

Na našeho senátora jsem se vždy mohl s důvěrou obrátit. Nikdy neodmítl pomoc, vždy se ochotně v obecních záležitostech angažoval ve všech jednáních na ministerstvech, pomáhal našim spolkům a podporoval společenský život v Pitíně. Patrik má v boji o Senát moji plnou podporu.

 

Ing. Radek Chmela; starosta, Velký Ořechov, jednatel SDH

Patřím k těm, co k volbám pravidelně chodí. Podporuji ty, kteří planými sliby neslibují jen před volbami, ale jsou vidět na různých akcích po celé volební období a jsou ochotni nejen naslouchat, ale i pomoci. K takovým lidem patří senátor Patrik Kunčar.

 

Mgr. Vít Tomaštík; starosta, Spytihněv

Jsem rád, že se Patrik Kunčar jako starosta města a senátor zasazuje nejen o své město, ale i o svůj region. Je to týmový hráč, jehož slovo platí a na kterého je vždy spolehnutí.