Tiskové prohlášení, 5. 5. 2017

My, níže podepsaní senátoři Parlamentu České republiky, se znepokojením sledujeme způsob zapojení prezidenta republiky do řešení současné politické krize.

Považujeme za nepřijatelné osobní útoky na předsedu vlády jako hlavu vrcholného orgánu výkonné moci a znevažování autority ústavních institucí v přímém televizním přenosu při tzv. předávání demise předsedy vlády. Součástí české politické praxe je vysoká míra respektu k úřadu prezidenta republiky, která však nemůže zahrnovat toleranci případného protiústavního jednání. Ústava je založena na předpokladu dobré vůle a dobrých úmyslů prezidenta republiky, proto stanovuje jen nemnoho pojistek vůči excesivnímu výkonu pravomocí. Klíčovou pojistkou je mechanismus vyvození ústavní odpovědnosti za hrubé porušení ústavního pořádku. Jako senátoři jsme si vědomi, že naší rolí není pouze přihlížet, ale, bude-li toho třeba, konat. Dne 5. 5. 2017

Miluše Horská Jan Horník Lumír Kantor Šárka Jelínková František Bradáč Zdeněk Brož Václav Hampl Petr Holeček Tomáš Czernin Jiří Šesták Renata Chmelová Alena Šromová Jitka Seitlová Jaromíra Vítková Patrik Kunčar Zdeněk Papoušek Václav Láska Zbyněk Linhart Petr Šilar Anna Hubáčková Jiří Vosecký Zdeněk Nytra Ladislav Kos Pavel Štohl Lumír Aschenbrenner Tomáš Grulich Leopold Sulovský