V dnech 6. a 7. září se členky a členové senátorského klubu KDU-ČSL zúčastnili výjezdního zasedání v senátorském obvodě č. 80 – Zlín. Hostitelem byl senátor Patrik Kunčar, který letos v říjnu obhajuje ve volbách svůj senátorský mandát.

Senátorky a senátoři po společném obědě navštívili Denní stacionář v Uherském Brodě, kde je kromě personálu přivítala ředitelka Marie Vaškovicová. Obeznámila je s fungováním stacionáře, jeho historií, způsoby financování a klienty, kteří jej v různých stupních středně těžkého až těžkého mentálního postižení navštěvují. Senátorky a senátoři vyjádřili uznání nad profesionálním přístupem i osobním zápalem tamních pracovnic. Jménem senátorského klubu do památné knihy zapsala poděkování senátorka Renata Chmelová.

Po denním stacionáři navštívili členky a členové klubu také domov pro seniory, kde pozdravili i některé tamní obyvatele. Ti vesměs vyjádřili spokojenost s vysokou kvalitou služeb tohoto zařízení a rádi se podělili o své zážitky.

Následovalo oficiální přijetí senátorem a starostou Uherského Brodu Patrikem Kunčarem, které se neslo v srdečné atmosféře. Ta pokračovala i následně, během prohlídky pivovaru Uherský Brod, který svým erudovaným výkladem doprovázela místní paní sládková.

Následující den, v pátek 7. září navštívili senátorky a senátoři dům Charity sv. Anežky v Otrokovocích, kde je přijal ředitel Peter Kubala. Prohlídku doplnil mnoha odbornými vhledy do problematiky péče o starší nemocné spoluobčany.

Část druhé poloviny dne se nesla v duchu návštěvy závodu Continental Barum v Otrokovicích, kde měli senátorky a senátoři možnost díky osobní přítomnosti jednatelů společnosti v rámci komentované prohlídky zažít autentickou atmosféru a celý proces výroby pneumatik od zpracování surovin až po finální produkt. Ocenili přitom obrovskou profesionalitu pracovníků a pracovnic závodů s tradicí sahající desítky let do minulosti.20180906_164102