Zdroj: Dobrý den s kurýrem | 11.9.2017 |

První školní den s úsměvem

Jedenačtyřicet brodských prvňáčků vítali dva veselí šašci

UHERSKÝ BROD

Pondělí 4. září 2017 se stalo prvním školním dnem na naší škole pro 41 dětí, které přišly spolu se svými blízkými na slavnostní zahájení do našeho nedalekého kina Máj. A byl to den slunečný, ale už chladně podzimní.
Všechny diváky uvítali dva veselí šašci, aby jim předvedli svou školičku, s dětmi si zazpívali a zatancovali. A pak se všechno ztišilo a děti zpozorněly. To už si vzal slovo pan ředitel Moštěk, děti pěkně uvítal a popovídal si s nimi o tom, co je čeká jako skutečné školáky. Předal slovo panu starostovi Kunčarovi, který se s dětmi a jejich dospěláky mile pozdravil a popřál jim hodně úspěchů.
A pak nastalo pasování na školáky, kouzelné klobouky – koruny je osvítily poznáním a chytrostí a děti mohly jít do skutečné školy.
Z kina se poté děti, jejich rodiče a paní učitelky Miroslava Babulová (1. A) a Petra Šmídová (1. B) přesunuli do školy, do svých tříd, kde pro školáky byly nachystané na lavicích učební pomůcky.
Řeklo se vše podstatné a šlo se na oběd do školní jídelny. A zítra už nové školáky čeká opravdová školní výuka. Přejeme jim, ať se jim práce daří a ať se jim líbí v naší škole ZŠ Pod Vinohrady.