Přijměte mé srdečné pozvání na besedu „STOP domácímu násilí, aneb jak se chránit!“

Beseda se uskuteční 14. listopadu 2017 od 16 hodin v Klubu důchodců Kvítkovice, K.H. Máchy 271.

Domácí násilí je velice závažný fenomén, o kterém by se nemělo mlčet! Týká se žen i mužů, dětí i seniorů. Oběti domácího násilí potřebují pomoc a podporu nejen svého okolí, ale i široké veřejnosti. Nebuďte lhostejní a přijďte se dozvědět co je domácí násilí a jaké může mít formy. Kdo je osoba ohrožená, jak domácí násilí ovlivňuje psychiku a jaké jsou formy řešení násilí.