Vracet se po více než roce k uherskobrodské tragédii, kdy v restauraci Družba zemřelo rukou šíleného střelce osm lidí, není lehké ani příjemné. Rány jsou stále příliš čerstvé a není vhodné je znovu jitřit. Proto se zaměřím na opatření, která se podařilo realizovat, aby se podobným tragickým událostem i zmatkům do budoucna dalo předejít.

Vzpomínám si, jak se na mě po tragédii obořili představitelé Policie ČR i ministr vnitra Chovanec způsobem: „Co nám tady bude nějaký starosta povídat a mluvit do práce!“ Řekl jsem si, že jako starostu mě mohou ignorovat, ale jako senátor některé věci beze změny rozhodně nenechám. Následovala jednání na půdě ministerstva vnitra k tomu, co je zapotřebí změnit a zlepšit. Dnes můžu říct, že navržená opatření byla realizována, a jsou buď uvedena do praxe, nebo figurují mezi návrhy změn legislativy.

Za prvé, od 1. ledna 2016 má Policie ČR v terénu nonstop takzvané prvosledové hlídky, vybavené balistickou ochranou, dlouhými zbraněmi a vycvičené pro zásah v obtížných situacích. Co je velmi důležité – jsou schopné být na místě zásahu v řádu desítek minut.

Za druhé, byla zavedena přesná pravidla informování vedení měst a obcí, pokud nastane mimořádná událost. Kdyby byla tato pravidla platila už před rokem, byl bych se jako starosta dozvěděl základní informace prakticky hned po jejich nahlášení policii.

Za třetí, byla předložena novela zákona o zbraních a střelivu, která zpřísňuje vydávání zbrojních průkazů a jejich odebírání. Kdyby policie pojala podezření, že držitel nesplňuje zákonné požadavky nebo je svému okolí nebezpečný, mohla by bez předchozího upozornění ihned odebrat zbrojní průkaz i zbraně. A dokud by držitel neprokázal opak, zůstaly by zbraně uloženy v depozitu.

Toto opatření vzbuzuje u poslanců největší diskusi, neboť jde o dost závažný zásah do soukromí. Na základě dnes známých informací ovšem víme, že právě toto opatření by zabránilo uherskobrodské tragédii.

http://www.kdu.cz/getattachment/Aktualne/Novy-hlas/Novy-HLAS-kveten-2016/NHLAS_2_2016_web.pdf.aspx