Dnes, 20. července 2015, si připomínáme 16. let od počátku pronásledování duchovní praxe Falun Gong v Číně. Současné těžké postavení tohoto hnutí v Číně je pro nás zcela nepředstavitelné.

Můj postoj k hnutí Falun Gong je shodný s postojem ke všem pronásledovaným a utiskovaným skupinám kdekoliv na světě. Ať už se jedná o celé utiskované národy  (např. Tibeťany, Kurdy), nebo náboženské a filozofické proudy.

Odsuzuji vraždy, mučení, věznění, pronásledování a všechny další formy diskriminace příslušníků praktikujících Falun Gong.

Důrazně se ohrazuji proti ilegálním transplantacím využívajících orgánů nespravedlivě uvězněných z řad tohoto meditačního hnutí.

Přestože lidé, jichž se represe čínského režimu týká, jsou od nás fyzicky vzdáleni několik tisíc kilometrů, nemůže nám být jejich osud lhostejný.

Dnešní svět se díky moderním komunikačním prostředkům zmenšuje, a tak se nás porušování lidských práv v jiných zemích týká více než kdykoliv dříve.