12. srpna na své 11. schůzi senátoři:

 • prodiskutovali a schválili zákon o prevenci závažných havárií;
 • schválili novelu zákona o odpadech;
 • přijali doporučení VEU k Rámcové směrnici o vodě a směrnici o povodních: Opatření k dosažení „dobrého stavu“ vod EU a snížení povodňových rizik;
 • schválili novelu zákona o svobodném přístupu k informacím;
 • dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci;
 • přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro bezpečnost
 • schválili novelu zákona o zpravodajských službách;
 • schválili novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví;
 • dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění;
 • schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu;
 • schválili návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma „Ochrana proti šikaně“.