Dne 18. – 19. března 2015 probíhala 7. schůze Senátu, na níž senátoři:

 • vzali na vědomí informace o pozicích ČR na nadcházejícím summitu EU;
 • dali souhlas k ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni;
 • přijali doporučení VEU k Šesté pololetní zprávě o fungování schengenského prostoru;
 • projednali body senátora a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera;
 • schválili novelu zákona o NKÚ;
 • vzali na vědomí Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii;
 • schválili novelu zákona o léčivech;
 • projednali zprávu o peticích;
 • přijali dvě usnesení na návrh VEU (usnesení k možnosti zavedení tzv. zelené karty a usnesení ke způsobu projednání Koncepce politiky ČR v EU v Senátu);
 • dali souhlas k ratifikaci mezinárodních dohod – Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Moldávií a Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Gruzií
 • schválili novelu zákona o právu na informace o životním prostředí;
 • vzali na vědomí zprávu o životním prostředí za rok 2013;
 • přijali doporučení VEU k tisku Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu;
 • schválili novelu zákona o Českém rozhlasu;
 • schválili novelu zákona o námořní plavbě;
 • schválili novelu zákona o investičních pobídkách;
 • schválili novelu zákona o metrologii;
 • přijali pozměňovací návrhy k novele energetického zákona;
 • schválili novelu školského zákona;
 • přijali pozměňovací návrhy k novele zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty;
 • schválili novelu zákona o mezinárodní justiční spolupráci;
 • schválili novelu zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.