Na své 8. schůzi Senátu konané ve středu 13. května 2015 senátoři:

 • projednali energetický zákon;
 • přijali pozměňovací návrhy k novele občanského soudního řádu;
 • odsouhlasili vyslání vojáků do misí OSN UNDOF a MINUSMA;
 • dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům;
 • vzali na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady;
 • přijali usnesení k Zprávě Komise o České republice 2015;
 • vzali na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;
 • schválili senátní návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád);
 • odročili ve druhém čtení projednávání senátního návrhu novely zákoníku práce;
 • vrátili k dopracování návrh senátního návrhu zákona o státním podniku;
 • projednali změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů;
 • neschválili návrh na konání veřejného slyšení Senátu na téma „Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a změna některých navazujících zákonů“;
 • podpořili návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.