Na 9. schůzi Senátu ve dnech 17. – 18. června 2015 senátoři:

 • vrátili s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny novelu zákona o pozemních komunikacích;
 • dali souhlas k ratifikaci změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství;
 • projednali Pařížský protokol – plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020;
 • vzali na vědomí Výroční zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014;
 • projednali balíček opatření k energetické unii a přijali doporučení VEU;
 • vzali na vědomí informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady;
 • vzali na vědomí Doporučení k národnímu programu reforem a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu na rok 2015;
 • schválili novelu trestního zákoníku;
 • schválili novelu občanského soudního řádu;
 • přijali doporučení VEU o Evropském sociálním fondu;
 • vyslovili souhlas s vládním návrhem na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky;
 • vyslovili souhlas s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015;
 • přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně veřejného zdraví a vrátili ji zpět do Poslanecké sněmovny;
 • schválili novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci;
 • přijali doporučení VEU k Evropskému programu pro migraci a k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka;
 • schválili novelu plemenářského zákona;
 • projednali Petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí;
 • zvolili novým členem Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury senátora Jiřího Šestáka;
 • přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o místních poplatcích;
 • schválili novelu důchodového zákona;
 • schválili novelu zákona o spotřebních daních.