Chodba místopředsedů Senátu PČR hostila po 14 dnů výstavu obrazů malíře Františka Karla Foltýna.

Slavnostní vernisáž proběhla v úterý 10. května za účasti široké veřejnosti. Tvorbu malíře a její charakteristické rysy popsal ing. Pavel Šťastný, básně Fr. Foltýna zarecitovala paní Jana Adamová a vše umocnila svou hrou na housle paní Zuzana Šepsová.

Ne všichni přítomní znali Foltýnovo dílo, ale s malířem se setkali poprvé. A tak byli překvapeni malířovým viděním světa, mnohdy poznávali realistickou krajinu, ale hlavně se zamýšleli nad zobrazenými opakujícími motivy a symboly.

Výstavu celkem 16 obrazů zachycující průřez Foltýnovou tvorbou připravili dědicové díla paní Věnceslava Hálová a pan Tomáš Foltýn pod záštitou senátora Patrika Kunčara.

Vernisáž-komplet