V sobotu 30. května 2015 hasiči z Velkého Ořechova oslavili 120. výročí založení sboru. Již v létě roku 1894 se několik občanů Velkého Ořechova rozhodlo založit spolek, který by organizovaně chránil majetek spoluobčanů před požárem a současně prováděl preventivní činnost. Na tento krok svých předků další generace navazovaly a v tradici pokračovaly. Ať už se spolek jmenoval jakkoliv  – Dobrovolná Jednota hasičská (1895), Sbor dobrovolných hasičů (1919, 1990) nebo třeba Český svaz požární ochrany (1953), jeho cíl byl vždy stejný, ve shodě s heslem: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu.“

Při slavnostním nástupu pozdravil jednotku i senátor Patrik Kunčar a předal starostovi hasičů upomínku na toto výročí. Poté se průvod vydal ke kostelu sv. Václava, kde slavnostní mši svatou za živé a zemřelé hasiče sloužil P. Michal Zahálka, kaplan z Vyškova, sám hasičský dobrovolník. Po skončení mše na místním hřbitově přítomní uctili památku zemřelých hasičů.

A pak již po celé odpoledne následovaly prohlídky hasičské zbrojnice, kde návštěvníci mohli žasnout (stejně jako i náš senátor) nad množstvím získaných pohárů, trofejí, diplomů, ocenění nebo poděkování. K vidění byla hasičská technika současná, i ta historická. Několik nástěnek doplňovalo informace o činnosti tohoto místního sboru.

Pro děti i dospělé bylo jistě zajímavé zhlédnout hasiče v akci, a to při vyprošťování osob z havarovaného vozidla.

Že se jednalo opravdu o hasičskou slavnost, dosvědčovala i přítomnost dalších jednotek z blízkých obcí – Částkova, Hřivínova Újezda či Kaňovic.

Tečkou za letošními oslavami byla jistě večerní taneční zábava s dechovou hudbou Hradčovjanka. Hasiči opravdu žijí pro druhé!