MO KDU-ČSL v Otrokovicích již několik let pořádá u příležitosti Dne matek posezení pro všechny maminky a babičky. Nejinak tomu bylo letos v neděli 10. května, kdy se všichni sešli v zasedací místnosti pod kostelem. Přítomné ženy přivítal zástupce MO KDU-ČSL, duchovní správce farnosti O. Josef Zelinka si připravil recitační vstup, potěšilo vystoupení dětí. Mezi oslavenkyně zavítal i senátor Patrik Kunčar, který všem matkám vyslovil nejen přání, ale rozdal i perníková srdce, jako výraz díků za všechno, co tyto maminky pro svoje rodiny kdy dělaly a stále dělají, za lásku, starost a jejich obětavost.

srdce

Přestože pozvání k Svátku matek přicházely z různých stran, bohužel senátor všechna setkání navštívit nemohl. Alespoň však stihl část programu žáků Katolické základní školy v Uherském Brodě, byť už v samotném závěru. Vystoupení deváťáků vyvolalo salvy smíchu. Pevně věříme, že podobně vydařené bylo celé odpoledne věnované maminkám.

Abychom svým maminkám poděkovali, nemusíme čekat celý rok, až zase budeme slavit jejich svátek. Jistě se najde každodenně příležitost k díkům a láskyplným slovům, úsměvu nebo třeba pomoci.