Účastníci pietního setkání si připomněli na Vařákových pasekách tragický životní osud jejich obyvatel. Před 70 lety, přesně 2. května 1945, jen několik minut před osvobozením Lačnova, byly Vařákovy paseky vypáleny, čtyři lidé usmrceni. Všichni už byli krůček od dlouho očekávané svobody, bohužel se jí někteří nedočkali.

V neděli 3. května ve 14 hodin zde sloužil valašskokloboucký farář P. Karel Janíček mši svatou za oběti této tragédie. Poté následovalo položení kytic u památníku. Pietního aktu se mimo jiných zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, senátoři Patrik Kunčar a Jiří Čunek, poslanci Petr Gazdík, Ludvík Hovorka, europoslankyně Michaela Šojdrová, zástupci Zlínského kraje, Armády ČR, Klubu výsadkových veteránů či starostové okolních obcí.

Jak mnozí ve svých projevech uvedli, toto místo má zůstat jakýmsi mementem pro dnešní svět, připomínkou hrůz a nesmyslnosti válečného běsnění.

Starostka obce Marie Vlčková rovněž na závěr informovala o plánovaném otevírání muzea, které by mělo tyto tragické okamžiky trvale připomínat návštěvníkům obce.