O uplynulém víkendu v mnoha našich lázeňských městech zahájilo žehnání pramenů lázeňskou sezónu.

Rád jsem se spolu se stovkami návštěvníků zúčastnil této slavnosti v Luhačovicích. Přestože minerální zřídla vyvěrají ve městě a jeho okolí od nepaměti, jejich slavnostní otevření a posvěcení je poměrně mladou tradicí. V osmdesátých letech minulého století tento nápad začala realizovat paní Věra Haluzová, folkloristka z Pozlovic.

Lázně jsou v provozu celoročně, ale toto symbolické otevření odkazuje ke křesťanským tradicím, kdy voda je chápána jako zdroj života a symbol očisty, jde o poděkování za dary minerálních vod, které jsou našemu zdraví prospěšné.

Po slavnostní mši svaté se vydal průvod k vybraným pramenům – Svatého Josefa, Ottovce či nejznámější Vincentce. Při každém zastavení pan farář Hubert Wójcik požehnal pramenu i všem, kteří využívají jeho léčivých účinků.

Až pojedete do Luhačovic, nezapomeňte se napít některého z nich, vždyť tato voda patří mezi nejúčinnější v Evropě!