Dlouhá léta zůstávalo jméno generála Králíčka pro obyvatele Huštěnovic neznámým. Mravenčí prací Aleny Bazalové, místní kronikářky, Radovana Jančáře, ředitele Knihovny Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a autora knihy Bojovali za císaře pána, i představitelů obce však bylo znovu objeveno.

V sobotu 9. ledna byla generálu Králíčkovi odhalena pamětní deska, u příležitosti uplynutí 70 let od jeho smrti.

Pietní akce se zúčastnil senátor Patrik Kunčar, poslanci PČR Ondřej Benešík a Ludvík Hovorka, zástupce Zlínského kraje, autor knihy Radovan Jančář, generálův prasynovec Vladimír Králíček, samozřejmě starosta obce Aleš Richtr, místní farář Mariusz Sienkowski, starostové okolních obcí, obyvatelé Huštěnovic a další návštěvníci.

Samotného slavnostního odhalení se ujal starosta obce Aleš Richtr s Radovanem Jančářem. Pamětní desku požehnal plk. Mgr. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan Armády ČR spolu s O. Mariuszem.

U této příležitosti sepsal Radovan Jančář brožuru s názvem Generál věrný svému císaři, v níž zveřejnil dosud nepublikované informace o životě Rudolfa Králíčka. Brožuru vydala obec a každý z návštěvníků sobotní slavnosti ji na památku obdržel.

Nikdy není pozdě připomínat si hrdinství našich předků.

Nikdy není pozdě uvědomit si jejich nasazení a oddanou službu.

Nikdy není pozdě vyjádřit hlubokou úctu a vděk.

ODHALENÍ