Štítek aktualit: schůze

11. schůze Senátu

12. srpna na své 11. schůzi senátoři: prodiskutovali a schválili zákon o prevenci závažných havárií; schválili novelu zákona o odpadech; přijali doporučení VEU k Rámcové směrnici o vodě a směrnici o povodních: Opatření k dosažení „dobrého stavu“ vod EU a …


10. schůze Senátu

Ve dnech 22. – 23. července 2015 na 10. schůzi pléna senátoři: projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů a Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu; vrátili k dopracování návrh …


9. schůze Senátu

Na 9. schůzi Senátu ve dnech 17. – 18. června 2015 senátoři: vrátili s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny novelu zákona o pozemních komunikacích; dali souhlas k ratifikaci změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství; projednali Pařížský protokol – plán boje proti …


8. schůze Senátu

Na své 8. schůzi Senátu konané ve středu 13. května 2015 senátoři: projednali energetický zákon; přijali pozměňovací návrhy k novele občanského soudního řádu; odsouhlasili vyslání vojáků do misí OSN UNDOF a MINUSMA; dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou …


7. schůze Senátu

Dne 18. – 19. března 2015 probíhala 7. schůze Senátu, na níž senátoři: vzali na vědomí informace o pozicích ČR na nadcházejícím summitu EU; dali souhlas k ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni; přijali doporučení …SENÁT PARLAMENTU ČR