Celostátní konference je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost strany. Schází se podle potřeby nejméně dvakrát do roka, je tvořena celostátním výborem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích dle klíče stanoveného celostátní konferencí v závislosti na počtu členů v jednotlivých krajských organizacích a schválených sjezdem, všemi poslanci, senátory Parlamentu ČR a poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany.