V sobotu 9. 1. 2016 proběhne slavnostní odhalení pamětní desky generálu Rudolfu Králíčkovi, rodáku z Huštěnovic.

Generál Rudolf Králíček byl velitelem rakousko-uherských vojsk, v 1. sv. válce se účastnil bojů na ruské a italské frontě.

http://www.hustenovice.cz/odhaleni-pametni-desky-gen-rudolfu-kralickovi