Domácí násilí je velice závažný fenomén, o kterém by se nemělo mlčet! Týká se žen i mužů, dětí i seniorů. Oběti domácího násilí potřebují pomoc a podporu nejen svého okolí, ale i široké veřejnosti. Nebuďte lhostejní a přijďte se dozvědět co je domácí násilí a jaké může mít formy. Kdo je osoba ohrožená, jak domácí násilí ovlivňuje psychiku a jaké jsou formy řešení násilí.

 

 

Nový Textový dokument OpenDocument (2)