Zdroj: Mladá fronta DNES | 28.7.2017 | 

ZLÍNSKÝ KRAJ Nové značky u silnic i přímo na vozovce, semafory, přejezd se signalizačním zařízením. Vyspravené hřiště, které co nejvěrněji přiblíží dětem skutečný provoz, chtějí ještě letos otevřít v Uherském Brodě.
Dlouho vyhlížená rekonstrukce vyjde přibližně na tři a půl milionu, z nichž polovinu pokryje krajská dotace. „Rádi bychom začali s pracemi v srpnu a v listopadu měli hotovo,“ řekl starosta Patrik Kunčar.
Hřiště je podle něj zastaralé a kapacitně nevyhovující. I proto je v plánu jeho rozšíření. „Prostory na to jsou. Letos chceme dokončit práce na samotném hřišti a v další etapě u něj vystavět novou odpočinkovou a zábavní plochu,“ upřesnil Kunčar.
Dopravní hřiště tak bude v budoucnu propojeno s bikeparkem a dětským hřištěm s fitness prvky nebo lávkami se suchým potokem. „Chtěli jsme si připravit koncept, abychom propojili dopravní výuku s další zábavou. Bude sloužit školám i veřejnosti,“ dodal starosta.
Tyto úpravy budou stát další dva miliony korun, ale přesný termín ještě není znám.
Do opravy hřiště se letos pouštějí i ve Valašském Meziříčí. Podobně jako v Brodě i tady chtějí rozšířit řady návštěvníků o děti z okolních obcí, zapojit mateřské školy a další organizace. V současné době přitom už stav hřiště neodpovídá standardům. „Je nutné provést rekonstrukci povrchů komunikací, které jsou značně zvlněné, dále chodníků a dopravního značení. Současně se obnoví i vodorovné značení,“ popsal meziříčský starosta Robert Stržínek.
Práce vyjdou na tři miliony, z toho polovinu zaplatí kraj. Ten si nově nechal zhodnotit současný stav všech fungujících dopravních hřišť, včetně návrhů na jejich další úpravy.
„Chceme, aby v průběhu pěti let byla dětská dopravní hřiště v kraji zrekonstruována a odpovídala současným potřebám výuky dopravní výchovy,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Botek.
Oprav by se tak brzy mělo dočkat dalších šest hřišť. „Nejde o to, že by hřiště byla nepoužitelná nebo nebezpečná, ale řada z nich je od svého vzniku v devadesátých letech už značně zastaralá,“ zmínil krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.
Podle něj už hřiště nestačí kapacitně, přitom trend je otevírat je i mimo školní výuku. „Hřiště se navíc doplní novými prvky, jako třeba přejezdy se signalizací nebo větším počtem světelných křižovatek. Je důležité dětem co nejreálněji nasimulovat situace, které je skutečně v provozu potkají,“ dodal Patík.
Kraj má navíc v plánu podpořit vybudování nových hřišť. Usilují o ně například v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Rožnově, Valašských Kloboukách, Vizovicích či Luhačovicích.