Zdroj: Haló noviny | 12.6.2017 

Koncem dubna a začátkem května vesničky a malá města uctily a vzpomenuly společně osvobození Československé republiky (1945) různými armádami, které přišly z východu nebo ze západu. Uplynulo 72 let, kdy k nám přišla svoboda, a při tom umírali mladí statní vojáci, přinášeli nám mír a osvobození od poroby hitlerovským Německem.
Všichni spoluobčané bez rozdílu politických stran, státních orgánů, měli společně uctít památku našich osvoboditelů. Nutno vzdát úctu, poděkovat padlým chrabrým vojákům bez rozdílu, zda se probojovali ze západu nebo z východu. Položit společně kytičku nebo věnec k pomníkům padlých a poklonit se těmto hrdinům, což se ne vždy stalo.
Byl jsem pozván na oslavy osvobození Uherského Brodu, které se konaly 28. dubna 2017 ve všední den v deset hodin. Těšil jsem se a byl jsem zvědav, jaký bude průběh oslav. V parčíku mají blízko sebe dva pomníky. Starší byl jako první vybudován padlým rudoarmějcům a kousek od něho novější pomník obětem druhé světové války (židům, kteří zahynuli během holocaustu, a dalším obětem). Jako divák jsem s údivem sledoval, kolik spoluobčanů, školní mládeže a dalších se dostavilo na tento slavnostní akt. Můj prostý odhad byl kolem pěti set lidí. Nebyl jsem jen divák–pozorovatel, ale byl jsem povolán předsedou ČSBS, abych byl delegátem kladení věnců, to jen proto, že předseda a místopředsedkyně ČSBS měli berle, a tak jsem s nimi kladl věnce k oběma pomníkům. Nestačil jsem se divit. Za námi stála s věncem delegace tří stran – KSČM, ODS, KDUČSL a další strany, sokolové, delegace z krajské vojenské správy ze Zlína a další, kteří se aktivně zúčastnili (spoluobčany s delegacemi jsem znal, vždyť jsem zde třicet roků pracoval ve Zbrojovce).
Všude u pomníku stáli bývalí výsadkáři v uniformách (staří páni), drželi v rukách českou, slovenskou, ruskou a rumunskou vlajku – tyto armády osvobozovaly Uherský Brod – a také sokolové byli v uniformách a s českou vlajkou a zástavou Sokola. Nehovořím o hudbě. Bylo to dojemné. Hlavní projev měl starosta (celkem mladý) Patrik Kunčara (KDU-ČSL). Velmi stručně, asi 15 minut, pohovořil o obětech, které zahynuly při osvobozování Uherského Brodu. Vzpomněl 120 hrdinů Rudé armády a osmi hrdinů rumunské armády, šedesát obětí spoluobčanů při bombardování, osvobozování a židovském holocaustu v Uherském Brodu. Zdůraznil válečné nebezpečí a nutnost zachování míru. Poté vystoupila starostka družebního Nového Města ze Slovenska. Tvořili početnou občanskou delegaci společně s vojáky v uniformách z minulého období. Zakončení oslav osvobození a konce druhé světové války bylo velmi důstojné, byly zahrány hymny všech armád, které osvobozovaly Uherský Brod: česká, slovenská, ruská a rumunská.
Musím konstatovat, že jsem byl velmi mile překvapen účastí spoluobčanů, školní mládeže, delegací a vůbec vynikající atmosférou. Je to naprosto správné, že se spoluobčané přišli poklonit vojákům, kteří umírali za naši svobodu. Přišli společně, a to podtrhuji, a to je vzácný vklad pro demokracii, i když svět je rozdělen v jiných seskupeních, ale společná úcta k hrdinům, kteří za nás umírali, je nutná a je potřebné poklonit se společně obětem druhé světové války (1939-1945).